Saltar ao contido principal
Xornal
Portada de El emprendimiento femenino en el sistema universitario español y gallego
Portada de El emprendimiento femenino en el sistema universitario español y gallego

Título: El emprendimiento femenino en el sistema universitario español y gallego

Autor: Varios

Editorial: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC

Lugar e ano: Santiago de Compostela 2011

O incremento do emprendemento feminino constitúe o reflexo dunha sociedade que experimentou grandes avances socioculturais. Estes cambios crearon un entorno xeral máis axeitado para a creación de empresas por parte das mulleres, o que motivou un aumento da investigación sobre as diferenzas de xénero dos emprendedores.

A obra está formada por cinco capítulos ou bloques temáticos titulados “El emprendimiento femenino en España y Galicia”; “Universidad emprendedora: la creación de spin-offs”; “La participación de las mujeres en la creación de spin-offs universitarias”; “Capital humano y social de los emprendedores universitarios y características del sector de actividad de la empresa” e “Las barreras de las investigadoras en la creación de spin-offs universitarias: la financiación”. Ademais o libro inclúe cadros e ilustracións que complementan a información proporcionada no texto.