Saltar ao contido principal
Xornal
Portada de Diálogos en la cultura de la paridad
Portada de Diálogos en la cultura de la paridad

Título: Diálogos en la cultura de la paridad. Reflexiones sobre feminismo, socialización y poder

Autor: Jorge García Marín e Mª Begoña Gómez Vázquez (Editores)

Editorial: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC

Lugar e ano: Santiago de Compostela 2012

Sinalouse que a articulación entre etnias, sexos e economías implica aínda continuar formulando a cuestión da identidade, pero non xa como unha posición preestablecida nin como unha entidade uniforme, senón como un mapa dinámico de poder no cal se constitúen e/ou suprimen, despléganse e/ou paralizan as identidades.

Dende diferentes enfoques teóricos e metodolóxicos, en Diálogos en la cultura de la paridad un conxunto de profesionais do ámbito universitario español e brasileiro reflexionan e proporcionan datos e argumentos sobre a produción de diferentes identidades de xénero, construídas dende a singularidade europea e dende a otredad latinoamericana, coas súas diferenzas e peculiaridades.