Saltar ao contido principal
Xornal
Portada de Antimateria, magia y poesía
Portada de Antimateria, magia y poesía

Título: Antimateria, magia y poesía

Autor: José Edelstein e Andrés Gomberoff

Editorial: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC

Lugar e ano: Santiago de Compostela 2014

Dous físicos teóricos en activo non sempre teñen a xenerosidade (¡nin o tempo!) de escribir física moderna, á vez rigorosa e accesible, para calquera cidadán, razón pola cal hai que celebrar a publicación deste libro, unha obra sen dúbida chamada a crear afección á física: a facela, a comprendela, a nutrirse das súas ideas e proxectala noutras actividades creativas.

Un dos trazos esenciais de toda ciencia en xeral, pero moi particularmente da física fundamental, é a enorme dificultade que o pensador atopa para intuír a realidade.

Pero aí reside tamén a grandeza da física moderna: capacidade para comprender aínda cando case nada da realidade pódese intuír. Estas páxinas acompañan aos lectores nunha viaxe apaixonante, un traxecto polos cumes e profundidades da física actual, da man de dous científicos coas ideas e as palabras claras.